Apakah Kelayakan Untuk Menjadi Pengarah Dalam Syarikat?

0
Setiap organisasi wajib mempunyai ketua atau pemimpin walaupun organisasi yang kecil. Hal ini kerana, kepentingan mempunyai pemimpin membolehkan organisasi tersebut berjalan dengan lancar, sekiranya terdapat masalah, ia akan menjadi lebih mudah dan dapat diselesaikan dengan baik jika ada seorang ketua, Begitu juga dalam syarikat, pengarah wajib dilantik untuk memimpin pengurusan syarikat agar menjadi lebih baik. […]
Share.

Comments are closed.