Skim Pinjaman Amanah Ikhtiar – Update 2019

0
AMANAH IKHTIAR Pada 17 September 1987 Amanah Ikthiar Malaysia (AIM) telah ditubuhkan di bawah Akta Amanah (1952) sebagai badan amanah persendirian. Lembaga Pemegang Amanah yang terdiri daripada pegawai yang mewakili Kementerian Kewangan, Unit Perancang Ekonomi (EPU), Unit Penyelarasan Perlaksanaan (ICU), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan juga beberapa individu yang dilantik berdasarkan kapasiti peribadi dipertanggungjawabkan menguruskan […]
Share.

Comments are closed.